Меню       Меню
   
Технологии и Оръжие
   

АДЖУНТА ПОЛ

Аджунта Пол

Биографична информация
Дата на смъртта: духът оцелява до 3956 ПБЯ
Описание
Раса: човешка
Пол: мъжки
Хронологична информация
Ера: Старата Република
Принадлежност: джедай, сит

Аджунта Пол бил тъмен джедай, а по-късно - един от първите Ситски лордове след 100-годишната Тъма.

Аджунта е един от основателите на древния Сит, повреме на първата Ситска Империя, съсредоточена на Корибан, малко след 100-годишната Тъма. Една от отличителните му черти е неговият меч - оръжие с двойно острие и безмерна мощ. В него той влива гордостта, арогантността и омразата си.
Но също го води и до смъртта му. Аджунта е сред първата група от тъмни джедаи, установили се на Корибан.

След смъртта му, неговият дух продължава да обитава гробницата си. През вековете той започва да се запитва за постъпките си като Ситски лорд и за падението им.

Повреме на Джедайската Гражданска Война, Реван влиза в гробницата на Пол, взема меча си и връща Ситския лорд обратно към Светлата страна почти 300 поколения след смъртта му, което му позволява да се присъедини към Силата и най-накрая да намери мир. Не се знае какво става с меча му.

Аджунта намеква за таен източник на Ситска мощ и не може да се примири със странните видения, че Реван го е намерил или - скоро ще го направи. Възможно е да става въпрос за "Звездната Ковачница" (Star Forge).

Star Forge

Превод: Darth Amidala

     

Връзки