Меню       Меню
   
Технологии и Оръжие
   

ДАРТ ПЛЕЙГЪС

Дарт Плейгъс

Описание
Раса: муун
Пол: мъжки
Хронологична информация
Ера:  Възходът на Империята
Принадлежност:  сит

" Did you ever hear the Tragedy of Darth Plagueis the Wise? No? I thought not. It's not a story the Jedi would tell you. It's a Sith legend. Darth Plagueis was a Dark Lord of the Sith, so powerful and so wise he could use the Force to influence the midi-chlorians to create life.... He had such a knowledge of the dark side he could even keep the ones he cared about from dying.
He became so powerful the only thing he was afraid of was losing his power, which eventually, of course, he did. Unfortunately, he taught his apprentice everything he knew, then his apprentice killed him in his sleep. Ironic, isn't it; He could save others from death, but not himself
— Palpatine

Дарт Плейгъс, известен още като Дарт Плейгъс Мъдрия, е Тъмен Лорд на Сит, наследник на Правилото на Дарт Бейн и майстор в манипулирането на мидихлорините. Преследван от идеята за вечен живот, Плейгъс експериментира с различни начини да измами смъртта и да създаде нов живот посредством мидихлорините.

Големият му принос към историята на Галактиката е обучението в пътя на Ситите и Тъмната страна на Силата на Дарт Сидиъс, когото подтиква да завземе галактиката и да се възцари нова ера на сит. Сидиъс, притеснен, че ще бъде заменен като ученик, в крайна сметка убива учителя си, докато спи. По-късно Сидиъс разказва тази история, наричайки я Трагедията на Дарт Плейгъс, Мъдрия - стара "Ситска легенда" с цел да подтикне Анакин Скайуокър към Тъмната страна.

Биография

Въпреки голямото влияние върху събитията, случващи се в Галактиката, малко се знае за Дарт Плейгъс. Рожденото име и ранните години от живота му остават още мистерия.
Дарт Плейгъс е Муун, властвал около 60 година ПБЯ. До времето на Галактическия Съюз нищо не се знае за приозхода на Плейгъс и никой не е сигурен как става учител на Палпатин. По някое време го взема за свой ученик и го нарича Дарт Сидиъс. Възможно е Плейгъс да е намерил в Палпатин това, което Ситските Лордове чакали отдавна – Сит, роден със силата да изпълни последната стъпка от хилядолетния план на Дарт Бейн и да отмъсти. С дълголетния живот на неговата раса, Плейгъс се посвещава на търсенето на начин да надхитри смъртта.

Плейгъс и Сидиъс

"You must begin by gaining power over yourself; then another; then a group, an order, a world, a species, a group of species… finally, the Galaxy itself."
— Darth Plagueis

Плейгъс учи Сидиъс в продължение на десетилетия, повреме на които му преподава всичко, което знае, за да не допусне силата и познанията му да се загубят завинаги. Повреме на обучението му, Плейгъс дава на апрентиса си достъп до Ситски холокрони. Уроците му включвали изправянето на ученика пред страховете му, отказването на различни удоволствие и отнемането на обичаните от Сидиъс неща. Учи го, че емоции като завист и гняв, макар и да са необходими за овладяването на Тъмната страна, са просто средства за отхвърлянето на обикновените понятия за моралност. Тренира го в различни начини за вземане на власт с крайна цел - контрол над галактиката.

Сидиъс през това време започва обучението на свой собствен ученик Дарт Моул (нещо, което е против Правилото на Бейн) без знанието на Плейгъс. А може да е имал ученици и преди това. Въпреки това не убива учителя си, докато не разбере всичките му напътствия и не стане достатъчно могъщ, за да го победи.

Смъртта на Дарт Плейгъс

"He became so powerful, the only thing he was afraid of was losing his power, which eventually, of course, he did. Unfortunately, he taught his apprentice everything he knew. Then, his apprentice killed him in his sleep."
―Palpatine to Anakin Skywalker

Плейгъс, който намерил начин да предотврати смъртта чрез Силата, възнамерява да проучи ново приложение на тази способност - да създаде живот от нищото, използвайки Силата, да манипулира мидихлорините. Когато Тъмният лорд разкрива плана си пред Сидиъс, ученикът му се притеснил. Когато Плейгъс твърди, че същество, създадено по този начин, ще бъде живото въплъщение на Силата, Сидиъс разбира, че учителят му възнамерява да го замени и решава да го убие преди това да се е случило. Плейгъс така и не заподозира. Съвсем скоро след това между 52 и 46 година ПБЯ, Сидиъс убива Дарт Плейгъс, докато спи.

Завещанието на Дарт Плейгъс

"Oh, he went on to become the greatest Sith Lord the galaxy has ever known."
- Палпатин, в отговор на въпроса на Скайуокър какво се е случило с ученика на Дарт Плейгъс

Експериментите на Плейгъс да създаде живот може и да са били успешни. Според Ситските лордове именно Плейгъс е този, който зачева Анакин Скайуокър. Във Vader: The Ultimate Guide се споменава, че експериментирайки със Силата, Дарт Плейгъс създава Анакин Скайуокър в утробата на майка му. Според Star Wars: The New Essential Chronology Дарт Плейгъс наистина е знаел как да създава живот и е търсил заменител на своя ученик. Макар муунът да обучава ученика си във всичко, което знае, самият Палпатин е неспособен да използва техниката за измамване на смъртта и е принуден да разчита на клонирани тела, за да задържа духа си. Както Крея споменава в Knights of the Old Republic II, някои способности, произтичащи от Силата не могат да бъдат преподавани. Това би могло да се отнесе до думите на Палпатин, че Плейгъс „научил ученика си на всичко, което знае”.

Сидиъс говори малко за Плейгъс на ученика си Дарт Тиранъс, всъщност единственият, на когото е споменавал за учителя си, е Дарт Вейдър. Използва историята му, за да примами Анакин към Тъмната страна. Скайуокър, желаещ силата на Плейгъс, за да спаси жена си Амидала, се поддава.

Когато след години историци не успяват да намерят информация за Плейгъс, подозират, че Палпатин е унищожил всичко, касаещо стария му учител.

Характер

Дарт Плейгъс е мистична фигура, отдадена на Тъмната страна, любител на мистериозното. Обсебен от идеята за вечен живот и спонтанна генерация, той се фокусира над материалното, макар и в по-късни години Вейдър да твърди, че Плейгъс е търсил също начин да запази и нематериалната си същност.

Плейгъс е мъдър, притежава логичен ум и ученикът му смята, че протежението, до което достига вътрешният му поглед, е всъщност източникът на огромната му сила, умение и познание. Той вярва, че властта и могъществото се добиват постепенно, като се започне със собствената същност и се завърши с контрол над цялата галактика. Докато силата му нараствала, той не се страхувал от нищо друго освен, че ще я загуби. И макар такава да е традицията - Ситският учител да загине от ръката на своя ученик, той така и не очаквал смъртта си.

Умения и сили

"Ironic. He could save others from death, but not himself."
―Palpatine, to Anakin Skywalker

Плейгъс е майстор на езотеричните и неестествени аспекти на Силата. Така успява да манипулира субстанцията на живота. Плейгъс може да спасява други от смъртта, а също и да създаде нов живот. Открива умението да запази същността си в Силата, превръщайки се в едно с нея (това са т.нар. Духове на Силата, като каквито се показват по-късно например Оби-Уан, Куай-Гон Джин, Йода и Анакин), но това не му било достатъчно - искал да запази и тялото си.

Зад Кулисите

Освен в „Отмъщението на ситите” името и персонажа на Дарт Плейгъс се появяват в новелата за Дарт Плейгъс, в Labyrinth of Evil и други източници. Лукас често именува ситските характери в съответствие с най-важните им качества и в случая името на ситският лорд говори много. Като производно на думата plague (чума, мор, холера, бич, напаст, наказание, епидемия), името внушава интерес към тайнствени биологични експерименти. Може да се направи и асоциация, че посредством своя ученик, Дарт Плейгъс отприщва вълна от зараза на умовете, която се оказва гибелна за политическото тяло на Републиката.

Todrias, Darth Amidala

     

Връзки