Меню       Меню
   
Технологии и Оръжие
   

КАС'ИМ

Кас'им

Биографична информация
Родна планета: Рилот
Описание
Раса: туи'лек
Пол: мъжки
Хронологична информация
Ера: Старата Република
Принадлежност:  Братството на Мрака

Туи'лек ситски лорд повремето на Бейн, когото учи на всичко, което знае около въртенето на лазерния меч, само за да бъде по-късно убит от апрентиса си.
В ранните си години Кас'им е спасен от робство на Рилот от сит, наречен На'даз. Въпреки че оставя родителите си, разбира, че е наложително. Обучава се под ръководството на На'даз цял живот, докато не поваля учителя си в изпитание за уменията му - нещо, което Бейн по-късно взема за новия орден.

Когато Лорд Каан основава Братството на Мрака, взима Кас'им като инструктор по битката с лазерни мечове. Той е уникален в това, имайки се предвид, че е усвоил всичките седем форми за сравнително кратко време.

Докато е в Ситската академия на Корибан, той обучава младия Бейн в изкуството на лазерния меч и продължава да го учи тайно след победата на Сирак над ученика. Когат Бейн тръгва за Лехон, Каан изпраща Кас'им да го убие и въпреки че е много по-добър във въртенето на меча, не можел да се сравнява с уменията на Бейн в Силата и в крайна сметка бил убит.

Бейн продължава да носи лазерния меч на учителя си, който получава след победата си над Сирак. 

     

Връзки