Меню       Меню
   
Технологии и Оръжие
   

Названието «Тъмни джедаи» е до известна степен подвеждащо название във вселената «Междузвездни войни» за тези същества, които са настроени към Силата и/или адепти на Тъмната страна на Силата.

Тъмните джедаи не трябва да се бъркат със ситите. Орденът на Сит има свой кодекс и свои тайни, непознати за който и да е не-член на организацията, нещо, което се отнася дори и за присъединилите се към Тъмната страна на Силата. Понятието «тъмни джедаи» се отнася обикновено към бившите джедаи, отдали се на Тъмната страна. Първите тъмни джедаи, водени от Ксендор, са «духовни роднини» и предшественици на ситите.

Тъмните джедаи използват Силата за свои цели - без да бъдат верни на определена личност или организация, или да зависят от тях. Способностите им са неоформени, не притежават необходимата фокусирата мощ и познания; докато тъмните джедаи могат да могат да използват джедайските или ситските изкуства в Силата, само истински джедай или сит има възможността да овладее нейните нюанси. Истинският джедай или сит трябва да бъде член на съответния орден, одобрен от съответния учител и овластен от него, за да получи пълен достъп до традицията на дадената организация.

 

 

 

     

Връзки