Меню       Меню
   
Технологии и Оръжие
   

МУСТАФАР

Мустафар


Разстояние от ядрото: 53,000сг
Система: Мустафар
Слънца: 1
Атмосфера: Годна за вдишване
Терен: Вулканичен
Население: Мустафарянци
Популация: 22,000
Главни градове: Фралидея
 


Мустафар е малка вулканична планета, намираща се в системата Мустафар. Останалите планети от същата система са Джестефад и Лефрани, които са газови гиганти. Мустафар не винаги е била вулканична планета, в миналото тя е била покрита с джунглу. На планетата е имало много джедайски академии. Много Учители Джедаи посещавали тези академии както за да усъвършенстват уменията си, така и да тренират ученици. Един от тези джедаи бил Чу-Гон Дар. Той създал устройство неречено „Кубът на Чу-Гон”, което позволявало да се фокусира Силата и да се променят способностите на обектите поставени в него. Когато Ситовете станали силни, те искали да унищожат населяващите планетата джедаи. В битката последвали катаклизмични промени за Мустафар. С помощта на Силата Джестефад променил позицията и постепенно се приближил до гористата планета. Огромното му гравитацинно поле започнало да привлича Мустафар, но в следствие на гравитацията от другия гигант Лефрани, Мустафар не се сблъскал с Джестефад. Огромните гравитационни сили, приложени върху малката планета, изкарали подземната магма на повърхността. В следствие на тези промени не останало и следа от бившия горист характер на планетата, а Кубът на Чу-Гон бил изгубен.

Повечето от селищата на местните били разрушени от изригвания. Единствено град Фралидея оцелял. По времето на Войните на клоннингите, Техно Юниън контролирали планетата за около 300години. През това време те добивали минерали от 800-градусовата лава. Тя била значително по-малко топла от лавата на други планети заради минералния си произход. За да се защитят операциите на планетата, били построени репулсорно-полеви генератори. Един от основните сепаратиски комплекси бил разположен на скала, прокопана от пещери и обградена от два огромни потока лава. Сепаратистите използвали находчива технология, използваща „Събиращи ръце”, които позволявали да се събира лава от обграждащите лавени реки. По-късно в същия този комплекс започнала биткатa между Анакин Скайуокър и Оби-Уан Кеноби. Няколко години след като Кеноби побеждава Анакин, джедаят се връща на Мустафар за да се свърже със своя мъртъв учител Куай-Гон Джин. По-късно при него идват млади джедаи, за да се обучават. По същото време започва и революцията, породена от древния дроид, създаден от Дарт Реван, Hk-47

Превод: R3VANge

     

Връзки