Меню       Меню
   
Технологии и Оръжие
   

ТУЛЕ

Туле


Регион: Външен пръстен
Климат: хладен
Терен: скалисти поля и хълмове
Основни раси: хора, арканианци, юбиси, чиси, сити (в миналото)
Популация: ?
Главни градове: Хуром, Кесия (ситска столица)
Брой луни: 1
 


Туле е полупустинна планета в системата Тура, известна със своите богати савани, постоянно бомбардирани от гръмотевични бури. Голите скали във вид на високи естествени кули, които пробиват повърхността са овъглени от многото удари на светкавици. Тези овъглени камъни служат за препитание на рядък вид биолуминисцентен мъх, който ги кара да блестят със зловеща светлина. Туле била тайна ситска крепост през времето след Великата Ситска Война, когато оцелели сити се укрили там за поколения и жадни за мъст, установили военна диктатура, командвана от осем генерала. На планетата дълго време било заровено ужасно ситско оръжие – Тъмният жътвар, който можел да събира енергията на Силата от определена област и да я превръща в средство за унищожение. По-късно на Туле за кратко била установена колония на чисите. По време на Клонните Войни Жътварят бил открит от Граф Дуку, но впоследствие унищожен в битката при Туле.

Превод: Darth Rage

     

Връзки