Меню       Меню
   
Технологии и Оръжие
   

Bladeborn

Ситски тремор меч

Името на разклонена организация на ситите, посветена на владеенето на меча. Членовете биват класифицирани спрямо броя на победените от тях владеещи лазерния меч опоненти. Член, който е победил 10 такива опонента, се нарича Masterblade (майстор) и е възнаграден със специален ситски тремор меч.

     

Връзки