Меню       Меню
   
Технологии и Оръжие
   

Масаси

Сити


Физиология
Масасите са военния клас на древната ситска раса, поробена от Тъмните джедаи.
Като по-голямата част от ситската раса, масасите били червенокожи хуманоиди с пипаловидни бради, били с по-голяма мускулатура и по-високи от останалите сити. Точно силата и размерите им ги направили по-агресивни и като такива те формирали войската на ситите.
Масасите също така имали синя кръв и пера, а костни шипове се разпростирали по кожата, макар че това може да е дело на Ситската алхимия, която практикували Тъмните джедаи, пристигнали на Корибан в 7000 ПБЯ.

Общество и Култура
Въпреки че се занимавали най-вероятно с примитивни практики като например жертвоприношения, разделение на обществото по касти и почти непрекъснато воювали, тяхната цивилизация била доста сложно устроена; за тях тези деяния не били жестоки или варварски, а основни аспекти на съществуването.
Езикът на масасите е най-вероятно свързан с този на ситите. Също така използват по-примитивна версия на ситското оръжие ланварок, което може да бъде използвано и като брадва.

История
Като субгрупа на ситската раса, масасите най-вероятно произлизат от Корибан. Тъй като ситското общество продължило съществуванието си стотици хиляди години - от грубо казано 130 000 ПБЯ до 7000 ПБЯ, се приема, че масасите също имат древна история. С изключение на краткото обединение на тяхната раса под властта на Крал Адас, Ситското общество било разделено, с много индивидуални ситски лордове, управляващи независими феодални владения като повечето от тях се опитват да си присвоят титлата на Адас - Сит'ари.

Около 28 000 ПБЯ Адас, белязан като избран още като млад заради необичайно черната си кожа, обединява нациите на Корибан в кървава война. Взима титлата Сит'ари, което означава Върховен господар и се смята от хората за безсмъртен, който ще властва вечно.

В крайна сметка Раката от Безграничната Империя (която доминирала в галактиката) пристигат на Корибан. Преструвайки се, че се съюзяват с Адас и предоставяйки му технологията на холокроните, те скоро разкриват намеренията си и се опитват да завладеят ситите. Адас и ситите отвръщат на атаката и отбива силите на Безграничната Империя, за което обаче кралят заплаща с живота си. Без силната ръка на Адас, Корибан скоро попада в гражданска война - с много провъзгласяващи се за сит'ари. Големите битки в крайна сметка принуждават ситите да преместят столицата си на Зиост.

Около 7000ната г ПБЯ прогонените тъмни джедаи, бягащи от Галактическата Република, се уставнояват като "божествени" владетели над ситите, с което обединяват още веднъж света, но този път под господството на Тъмен Лорд на Сит.

С течение на годините Ситите се кръстосвали с човешките Тъмни джедаи чрез практика, примесваща човешки и ситски кръвни линии. В крайна сметка расата сити - в оригиналната си форма - е почти изчезнала. Поради големите си размери и бруталната си сила, масасите се оказват полезни за Тъмните джедаи и ги използват като средство за мощ за Първата Ситска Империя.

Повреме на Великата Хиперпространствена Война през 5000 ПБЯ, тъмният Лорд Нага Садоу избягва на луната Явин 4 заедно с масаси последователи. Там Нага Садоу извършва жестоки експерименти върху собствените си масаси войници, в резултат те се превърнали в диваци, владеещи Тъмната Страна. Въпреки злоупотребата с тях, масасите третират Садоу като бог, строят огромни храмове и дворци в почит на Ситския си лорд. В крайна сметка масасите на луната се развиват в примитивно ловно-войнствено общество.

През 3997 ПБЯ Екзар Кун се издига до положението на бог и поробва масаската раса. След което ги принуждава да конструират огромен комплекс от храмове, използвани в тайните ситски церемонии и ритуали. Той също експериментира над робовете си и създава Златното Кълбо, което залавя децата на масасите и изсмуква тяхната енергия. Повреме на Ситската война през 3996 ПБЯ, расата е почти на изчезване, когато Екзар Кун изсмуква живота на всички масаси на Явин 4, за да може да освободи духа от тялото си, за да избегне джедаите. Единственият оцелял масаси е Калграт. А също има и поне един наполовина масаси на Корибан през 3993 ПБЯ.

     

Връзки