Меню       Меню
   
Технологии и Оръжие
   

Надисти

Знамето на Надистите

Надистите са ситски култ на планетата Ондерон, която боготвори умрелия Тъмен Лорд Фрийдон Над. Включващ както чувствителни така и нечувствителни към Силата, Надистите, под ръководството на Крал Оммин и призкрака на Фрийдон Надд, са унищожени от група джедаи, ръководени от Арка Джет и Улик Кел-Дрома повреме на Надистското въстание, но въпреки това оцелелите текстове и учения позволили за бързото и лесно сформиране на Крат.

     

Връзки