Меню       Меню
   
Технологии и Оръжие
   

Сити

Сити

 

Ситите са раса червенокожи хуманоиди, местните жители на Зиост и Корибан, поробени от прогонените Тъмни Джедаи.
 

 

Физиология
Ситие са червенокожи хуманоиди, развили се на Корибан. Имат пипаловидни бради и всички чистокръвни сити са почти винаги левичари (ляворъки) и по тази причина тяхното традиционно оръжие, ланварока, е адаптирано най-вече за употреба с лявата ръка.

Общество и култура
Въпреки че се занимавали най-вероятно с примитивни практики като например жертвоприношения, разделение на обществото по касти и почти непрекъснато воювали, тяхната цивилизация била доста сложно устроена; за тях тези деяния не били жестоки или варварски, а основни аспекти на съществуването. Тяхната кастова система включва смирена и скромна робска класа, умела и интелигентна инженерна класа, свещенническата Кисай класа, и военноподобната масаси класа. В последващите години потомството на ситите и прогонените тъмни джедаи формират друга класа, от която произлизат повечето ситски лордове.

Местната ситска култура включва ситски език, консумацията на кървава супа, сурово и напластено, разделено на касти общество и жертвоприношения пред божествата им. Социалният ред е много суров и докато много се издигат до титлата Ситски лорд, само един, Крал Адас, достига позицията на монарх. Друг аспект на ситската култура е създаването на ситски холокрони за архивиране на познания.

История
Ситското общество продължило съществуванието си стотици хиляди години - от грубо казано 130 000 ПБЯ до 7000 ПБЯ, се приема, че масасите също имат древна история. С изключение на краткото обединение на тяхната раса под властта на Крал Адас, Ситското общество било разделено, с много индивидуални ситски лордове, управляващи независими феодални владения като повечето от тях се опитват да си присвоят титлата на Адас - Сит'ари.

Около 28 000 ПБЯ Адас, белязан като избран още като млад заради необичайно черната си кожа, обединява нациите на Корибан в кървава война. Взима титлата Сит'ари, което означава Върховен господар и се смята от хората за безсмъртен, който ще властва вечно.

В крайна сметка Раката от Безграничната Империя (която доминирала в галактиката) пристигат на Корибан. Преструвайки се, че се съюзяват с Адас и предоставяйки му технологията на холокроните, те скоро разкриват намеренията си и се опитват да завладеят ситите. Адас и ситите отвръщат на атаката и отбива силите на Безграничната Империя, за което обаче кралят заплаща с живота си. Без силната ръка на Адас, Корибан скоро попада в гражданска война - с много провъзгласяващи се за сит'ари. Големите битки в крайна сметка принуждават ситите да преместят столицата си на Зиост.

Около 7000ната г ПБЯ прогонените тъмни джедаи, бягащи от Галактическата Република, се уставнояват като "божествени" владетели над ситите, с което обединяват още веднъж света, но този път под господството на Тъмен Лорд на Сит.

С течение на годините Ситите се кръстосвали с човешките Тъмни джедаи чрез практика, примесваща човешки и ситски кръвни линии. В крайна сметка расата сити - в оригиналната си форма - е почти изчезнала.

Повреме на Великата Хиперпространствена Война през 5000 ПБЯ, тъмният Лорд Нага Садоу избягва на луната Явин 4 заедно с масаси последователи. Там Нага Садоу извършва жестоки експерименти върху собствените си масаси войници, в резултат те се превърнали в диваци, владеещи Тъмната Страна.

     

Връзки