Меню       Меню
   
Технологии и Оръжие
   
Оръжия Кораби Дроиди Оборудване Артефакти
Двоен светлинен меч Ситски инфилтратор Разпитвач Алхимичен апарат Ситски холокрон
Ситски меч Боен кораб Разузнавач Ситска отрова Ситски талисман
Ланварок Ситски спидер Дроид убиец   Ситски амулет
Светлинен бич Сфера за Медитация   Крадец на души
Тъмна броня Ситски  кръстосвач   Душевен меч
Скиптърът на Рагнос        

Ситска Алхимия
Технологията Маска
Ситска Магия

     

Връзки