Меню       Меню
   
Технологии и Оръжие
   

Sith Holocron

Ситски холокрон

Холокронът е изключително рядко, кристалинно устройство за съхранение, което служи като хранилище за информация. Примитивна, вградена в кристала полотехнология позволява на устройството да изобразява движещи се образи на съхранените данни, обикновено във формата на учители, които дават познанието за конструкцията на устройството. Интерактивната технология позволява на "учителя" да води разговори с използващия холокрона. Само форсюзър може да активира холокрон, но веднъж активиран, всеки може да комуникира с учителя.
На върха на холокрона се намира черен кристал, използван за подаване на сила за съхранението на информация. Дизайнът на холокрона не е единственият начин да се различи принадлежността му: Ситските холокрони отделят Тъмно присъствие, създавайки сътресение в Силата при активиране. Необходима е голяма сила на волята за един джедай да използва тъмните устройства. Някои по-неопитни джедаи често им призлява само от вида на Ситския Холокрон.
От вътре обаче начинът на действие на ситските холокрони не се различава много от този на джедайските. Черният кристал е съставен от сложни решетки и върхове, способни да съхраняват огромни количества информация. Холокронът е способен да копира външността и познавателните мрежи на притежателя и да ги превърне в холограма.
Конструкцията на холокрони е изгубена технология, забравена от времето, когато Дарт Бейн дошъл на власт. Единствените съществуващи холокрони са от векове дори от хилядолетия. Джедайските холокрони обикновено са кристалинни, а ситските - пирамидални.
Информацията, съхранена в Ситските холокрони, включва данни и схеми за ситски оръжия, брони, дроиди, превозни средства и кораби.
Всеки холокрон е отпечатък на няколко древни сита. Тези образи се опитват да покварят невинните създания, които проникват в холокрона. Могат да отдадат само вербално влияние разбира се, но дори това им дава доста възможности да подведат "учениците си", притегляйки ги към Тъмната страна.
 

 
     

Връзки