Меню       Меню
   
Технологии и Оръжие
   

Великата "Сила" е енергетическо поле, тясно свързано със всички форми на живот и обединяващо всичко съществуващо в една огромна мрежа. Силата е достъпна на всички живи същества благодарение на присъствието в клетките им на микроскопически симбиоти, "мидихлорианите"; колкото повече мидихлориани има в клетките, толкова по-голяма е способността на живото същество да усеща Силата. Но концентрацията на мидихлорианите е само един потенциал, от който разумните същества могат да се възползват - посредством интензивно обучение и тренировки - и сам по себе си не гарантира умението да се управлява Силата.
.
Силата е една. Тя има много пътища, неразграничени на Светлина и Тъмнина, Добро и Зло. Въпреки това, в течение на хилядолетията е възприето тя да се дели на Светла и Тъмна страни, независимо, че такъв подход представлява силно опростяване на същността на Силата. В действителност, джедаите и ситите представляват две различни школи на използващи Силата, отличаващи се със своите цели и методики за взаимодействие с нея. За джедаите постигането на Силата е самоцел, а за ситите - средство за достигане на собствените си цели и преди всичко, могъщество.
.
Тъмната страна, използвана от ситите, се достига с концентрация и управление на собствената емоционална енергия, особено силните негативни емоции - такива като гняв и омраза. Като правило, от страни този път изглежда лек и по-привлекателен за изучаващите Силата. Той не изисква толкова стриктен контрол над естествената емоционална природа и е по-продуктивен - позволява на ученика сравнително лесно да почувства и да се научи да контролира Силата, достигайки майсторство много по-бързо, отколкото позволяват методите на джедаите. Но пътят на Мрака е жесток учител, а лекостта на приобщаване се компенсира с трудността на самия път, изискващ колосално отдаване на собствени сили, личностни качества и жизнена енергия.
.
* * * * *
.
Във вселената на «Междузвездни войни» Тъмната страна на Силата се показва като елемент, свързван със страха, омразата, агресията и злобата. Тази страна на Силата е изпълнена с невъобразима мощ и е много съблазнителна за тези, които се докоснат до нея. Движещите сили на последователите на Тъмната страна са омразата и гневът, агресията, злобата и стремежът към отмъщение. Във филмите на «Междузвездни войни» адепти на Тъмната страна са Дарт Сидиус и неговите последователни ученици Дарт Мол, Дарт Тиранус и Дарт Вейдър. Постиженията, произтичащи от нея се основават преди всичко на емоции и страсти за разлика от спокойствието и медитативната съзерцателност, на които учат последователите на Светлата страна. Джедаите вярват, че емоциите като страх, неувереност, съмнение, гняв, страдание и привързаност са неизбежно самоунищожителни и водят към Тъмната страна.
.
В противовес, философията на Сит поддържа използването на емоциите за засилване на волята към достигане на мощ и власт, а съпътстващото ги унищожение и хаос служат за често справедливо извинение при достигането на набелязани високи цели.
Отрицателните емоции усилват силата и способностите на адепта на Тъмната страна. Като резултат обаче, тя действа изключително пристрастяващо: всеки път, когато адептът се докосне до произтичащата от Тъмната страна безумна мощ, той се привързва все повече към нея. Дарт Вейдър използвал тази възможност всеки път при опитите си да привлече своя син, Люк Скайуокър, към Тъмната страна. Ако беше убедил младия джедай да се докосва многократно до нея, с времето момчето би й устоявало все по-трудно.
.
Философията на Сит твърди, че съзерцаването и покоят в Силата не са достатъчни, но че тя трябва да бъде изучавана, овладявана и използвана като инструмент.
.
Мрачната мощ на Тъмната страна на Силата обаче често прави ситските взаимоотношения и организации относително нестабилни. Като пример можем да дадем изопачените, в противовес на джедайските, отношения учител-ученик при ситите, където двамата често заговорничат един срещу друг и, разбира се, се избиват, усъвършенствайки така естествения подбор. Факт е, че всеки път, когато доминирани от Тъмната страна структури станат основен фактор в Галактиката на «Междузвездни войни», те скоро се разпадат поради нестабилната си природа. Империята не е изключение.

Когато Дарт Сидиус (император Палпатин) и Дарт Вейдър откриват кой е Люк Скайуокър, и двамата се опитват да го привлекат към Тъмната Страна. Вейдър подканя сина си да му помогне да убие Сидиус и да управляват заедно Галактиката, докато Императорът иска Люк да замени Тъмния лорд като негов ученик. Това отчасти би могло да служи като евентуален довод към твърдението, че Тъмната страна е по-слаба от Светлата, или ползвайки за пример юдо-християнските религии – че доброто е по-силно от злото. Но този довод се развенчава донякъде от защитниците на Потенциалната теория за Силата.
 

     

Връзки